e-service

แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับประชาชนเพื่อการติดต่อเจ้าที่

สแกน qr code หรือ คลิกที่นี่

เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว