ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 สาย


เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านแหลมคูณ-บ้านชุมทาง หมู่ที่ 5,6 และสายบ้านบึงพาด-บ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5,6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค เอกสารตามที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศ

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.