ประกาศเชิญชวนสอบราคา คสล.เลียบชายแม่น้ำ หมู่ที่ 1-2


เรื่อง ประกวดราคาจ้องก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก สายทางเรียบชายแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1-2 บ้านหาดสองแคว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกาศ

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.