บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร

พิมพ์
PDF

ประจำปี 2561

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 13 มีนาคม 2561
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 20 ตุลาคม 2560ประจำปี 2560

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 27 กันยายน 2560
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2560
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 30 มิถุนายน 2560
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 6 มีนาคม 2560ประจำปี 2559

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 21 เมษายน 2559
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 18 สิงหาคม 2559
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 19  ธันวาคม 2559


ประจำปี 2558

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 10 พ.ย.58
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 16 ต.ค. 58
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 11 ก.ย. 58
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ 13 ส.ค. 58


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว