กิจกรรม Big cleaning Day ภายในบริเวณสถานที่ราชการ


วันที่ 28 เมษายน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จัดกิจกรรม Big cleaning Day ภายในบริเวณสถานที่ราชการ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะของหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.