งานกิจการสภา

สารบัญ


  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564


 

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2563

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

บันทึกวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562


รายงานการประชุมสภาประจำปี 2561

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561


  รายงานการประชุมสภาประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

บันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.