โครงการคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้จัดโครงการคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับตำบลหาดสองแคว โดยมีนายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีหาดสองแคว  พร้อมกับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลหาดสองแคว เพื่อนำเงินรายได้มาสมทบทุนชมรมผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมสาธารณะ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สร้างความสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมในสังคมผู้สูงอายุตำบลหาดสองแคว และกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์.

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.