ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 4 - 5 ธันวาคม ของทุกปี ตำบลหาดสองแควจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหารและสายน้ำน่าน ที่วัดหาดสองแคว โดยในวันที่ 4 นั้น จัดงานรูปแบบจำลองถนนสายวัฒนธรรม การแสดงแสงสีเสียง จำลองวิถีชีวิตและในวันที่ 5 ธันวา พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และชมความงดงามอลังกาลของขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 7 หลัง เข้าเทียมท่าจอด ณ ท่าน้ำวัดหาดสองแคว

สถานที่ : ลานวัด - ท่าน้ำวัดหาดสองแคว

วันเวลา : 4 - 5 ธันวาคมของทุกปี  17.00 - 22.00 น.


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.