ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ม.ค. 66


            เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2566 อบต.หาดสองแคว ได้จัดงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหาดสองแคว ที่บริเวณใต้ต้นฉำฉา บริเวณลานหน้า อบต.หาดสองแคว โดยได้รับเกียรติจากนายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกิตติไกร  ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ร่วมเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง โดยนายจีรเดช เลิศพันธ์ นายก อบต.หาดสองแคว นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน และพี่น้องชาวตำบลหาดสองแคว ร่วมให้การต้อนรับ

            ภายในงาน พบกับกิจกรรมการแสดง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว และจากโรงเรียนภายในตำบล ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง โรงเรียนบ้านบึงพาด รวมถึงจากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านแก่ง และอำเภอลับแล ร่วมโชว์การแสดง ผู้มาท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคตามวิถีชุมชน ชมสินค้าทำมือพื้นบ้าน ชิมช็อป อาหารพื้นถิ่น แชะภาพกลับไปอวดเพื่อน

            สำหรับงานถนนสายวัฒนธรรม จัดขึ้นทุกศุกร์ เสาร์ สุดท้ายของเดือน และในครั้งต่อไป พบกันในวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วแวะมาเที่ยวในน้า

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.