ประเพณีตักบาตรหาบจังหัน


ในอดีตบ้านหาดสองแควเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในความปกครองของเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคี มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน การดำเนินชีวิตเป็น ไปอย่างเรียบง่ายมีความผูกพันกับการเกษตร การประมง การเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ประเพณีการหาบสาแหรกหรือการตักบาตรหาบจังหัน ซึ่งพระครูมงคลสิริวิธานเจ้าคณะตำบลหาดสองแควเล่าให้ฟังว่า มีพระต่างถิ่นเคยมาจำวัดอยู่ด้วยกันตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตแต่เช้าตลอดทางที่ออกบิณฑบาตก็ให้นึกสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าพระวัดนี้เขาฉันแต่ข้าวไม่ต้องมีกับข้าวหรืออย่างไร  เพราะไม่เห็นมีชาวบ้านคนใดทำกับข้าวมาใส่บาตรกันเลยสักคนตักข้าวใส่บาตรแล้วก็กลับกระทั่งกลับมาถึงวัดจึงได้กระจ่างเพราะวัฒนธรรมประเพณีการตักบาตรตอนเช้าที่ไม่เหมือนกับที่ใดๆ นั่นก็คือ เวลาประมาณ 6 โมงเช้า พระสงฆ์จะแบ่งสายออกเดินไปตามหมู่บ้าน เมื่อสุดเส้นทางแล้วก็จะเดินกลับ ตอนออกจากวัดไปจนถึงจุดกลับจะไม่มีชาวบ้านมาตักบาตรเลย เมื่อพระเริ่มเดินบิณฑบาตกลับ ชาวบ้านที่อยู่ท้ายบ้านจะตีเกราะเป็นสัญญาณบอกให้ทุกบ้านรู้ จะได้ออกมายืนรอตักบาตร ยืนรวมเป็นหมู่บ้างยืนคนเดียวบ้าง  เมื่อพระเดินเลยไปสักระยะหนึ่งก็จะได้ยินเสียงตีเกราะไม้ไผ่อีก เมื่อพระเดินกลับวัดไปแล้ว ก็จะมีชาวบ้านนำสำรับอาหารหรือปิ่นโตมาวางไว้บนแป้นไม้หน้าบ้าน 

ต่อจากนั้นก็จะมีคนหาบสาแหรก สายละ  3 - 4 คน เดินหาบกระจาดสาแหรกผ่านแป้นไม้ที่มีอาหารวางอยู่ก็จะหยิบใส่หาบไปวัด เมื่อไปถึงวัดแล้วก็จะจัดเรียงอาหารลงถาดไม่ต้องถ่ายถ้วยชาม แล้วยกจบขึ้นเหนือหัวแทนเจ้าของอาหารทุกคน เมื่อพระนั่งเรียบร้อย ผู้ชายก็จะทำหน้าที่ประเคนอาหารพระ แล้วนั่งรอจนพระฉันเสร็จ เมื่อพระให้ศีลให้พรแล้วก็จะนำอาหารมารับประทานกัน  ส่วนที่เหลือก็ส่งกลับเจ้าของเดิม ถ้าถ้วยอาหารของใครหมดคนหาบก็จะตักข้าวสุกใส่ให้จนเต็มถ้วย จากนั้นก็จะหาบถ้วยอาหารไปวางไว้ตามแป้นไม้หน้าบ้านตามเดิม ทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันพระ ทุกคนจะหาบมาวัดกันเอง ส่วนอาหารปิ่นโตจะเป็นที่รู้กันว่าจัดไว้ถวายพระตอนเพล ซึ่งประเพณีการหาบสาแหรกหรือการตักบาตรหาบจังหัน  คนหาดสองแควได้ปฏิบัติต่อๆ กันมาเป็นร้อยๆ ปีแล้ว ถ้าท่านใดอยากเห็นภาพของการตักบาตรหาบจังหันของคนหาดสองแคว ต้องแวะมาพักที่โฮมสเตย์หาดสองแควท่านจะได้สัมผัสกับประเพณีที่สวยงามนี้ด้วยตนเองในตอนเช้าๆ

สถานที่ : บ้านหาดสองแคว วันหาดสองแคว

วันเวลา : ทุกวัน เวลา 6 โมงเช้า ยกเว้นวันพระ


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.