อาสา เฮ็ดดี


เริ่มต้นจากนายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มีแนวคิดที่จะทำให้ชุมชนสร้างแต่ความดีนั่นคือ “เฮ็ดดี” หรือ อาสาสมัครทำความดี ซึ่งคำว่า “เฮ็ด” เป็นภาษาถิ่นของชาวหาดสองแควที่แปลว่า “ทำ”

จากการสำรวจพบว่ามี ผู้ที่มีฐานะยากจน จำนวนหนึ่งในพื้นที่ ต.หาดสองแคว ที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ จะทำอย่างไรที่จะให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับที่ไม่เป็นภาระของ  จึงเกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่พอจะมีกินเจียดเงินหรือแบ่งปันเงินบริจาคเข้า “กองทุนอาสาเฮ็ดดี” ของ ต.หาดสองแคว วันละ 50 สตางค์ เฉลี่ยเดือนละ 15 บาท แต่การเริ่มต้นโครงการนั้นได้เริ่มที่ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมกันลงขันก่อน จากนั้นก็ขยายไปยังกลุ่มผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ ซึ่งทุกคนพร้อมบริจาคให้กับกองทุนนี้โดยความสมัครใจ ร่วมบริจาคจากน้อยไปหามาก เช่นเดียวกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก็ร่วมบริจาคด้วยความสมัครใจ

ไม่เพียงแค่การบริจาคจากกลุ่มมวลชนดังกล่าวแล้ว ทุกกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในพื้นที่ก็มีการตั้งตู้รับบริจาค ภายใต้แนวคิด “เศษสตางค์ของท่านสามารถต่อลมหายใจให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้” ซึ่งผลตอบรับที่ออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจมาก เพราะทุกคนร่วมกันเจียดเงินแบ่งปันเงินเข้ากองทุนนี้จนทุกวันนี้มียอดเงินอยู่ที่ราว 50,000 บาท เมื่อมีเงินในกองทุนจำนวนที่มากขึ้นแล้ว ทุกวันพุธจะมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคน โดยจะให้การดูแลช่วยเหลือในทุกด้านที่ขาดหายไปตั้งแต่การซ่อมแซมบ้าน การสร้างบ้านหลังใหม่ให้ การพัฒนาพื้นที่รอบบ้าน ระบบสาธารณูปโภคที่ชำรุดเสียหายก็จะทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สำหรับทีมที่ออกไปช่วยเหลือจะมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.หาดสองแคว เยาวชน จะร่วมมือกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จนทุกวันสามารถพัฒนาขึ้นมากถึงขั้นสร้างบ้านให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้แล้ว ส่วนเงินที่อยู่ในกองทุนแม้จะใช้ไปแต่ก็จะมีเงินเข้ามาเติมตลอดจากการร่วมกันบริจาคของคนในชุมชน และผลจากการดำเนินการทำให้เรื่องนี้รู้ถึงหน่วยงานราชการนำเงินมาช่วยสนับสนุน บางหน่วยก็บริจาคเป็นสิ่งของเพื่อนำมาปรับปรุงก่อสร่างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส

แต่สิ่งที่ได้มากกว่านอกจากได้ให้ชีวิตกับกลุ่มคนด้อยโอกาสแล้ว สิ่งที่ได้คือทำให้คนในชุมชนรู้จักคำว่าเสียสละให้กับคนที่ด้อยกว่า การรู้จักเสียสละเงินทองเพียงไม่กี่บาทก็สามารถทำให้คนที่ด้อยโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ และที่ก่อเกิดขึ้นในชุมชนคือ “ความสามัคคี” ทั้งผู้ให้และผู้รับก็สุขใจด้วยกันทั้งคู่.

สถานที่ : บ้าน วัด โรงเรียน

วัน เวลา : ทุกวันพุธ หรือตามแต่โอกาศWarning: imagejpeg(/home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/cache/widgetkit/gallery/55/ วัดหาดสองแคว_๑๙๑๐๒๔_0011-cc3d151348.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/administrator/components/com_widgetkit/helpers/image.php on line 209

Warning: imagejpeg(/home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/cache/widgetkit/gallery/55/ วัดหาดสองแคว_๑๙๑๐๒๔_0018-2cf6bc624b.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/administrator/components/com_widgetkit/helpers/image.php on line 209

Warning: imagejpeg(/home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/cache/widgetkit/gallery/55/ บัวเผื่อน ม.4_๒๐๐๑๑๕_0002-8e6a2a0dd3.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/administrator/components/com_widgetkit/helpers/image.php on line 209

Warning: imagejpeg(/home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/cache/widgetkit/gallery/55/ บัวเผื่อน ม.4_๒๐๐๑๑๕_0003-528256cc46.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/administrator/components/com_widgetkit/helpers/image.php on line 209

Warning: imagejpeg(/home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/cache/widgetkit/gallery/55/ บัวเผื่อน ม.4_๒๐๐๑๑๕_0006-bdf6d116fc.jpg): failed to open stream: Permission denied in /home/www/virtual/hardsongkwae.go.th/htdocs/th/administrator/components/com_widgetkit/helpers/image.php on line 209

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.