แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จึงขอแจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.