ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
เพื่อให้การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเบี้ยติดต่อลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
 
 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.