หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนาคบุรี 2 หมู่ที่ 6 บ้านบึงพาด 07 มกราคม 2565
ประกาศเชิญชวนสอบราคา คสล.เลียบชายแม่น้ำ หมู่ที่ 1-2 01 ธันวาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหาดสองแคว-บ้านชำทอง 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 3 สายทาง หมู่ที่ 3, 5 และ 6 30 กันยายน 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 2 สาย 05 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 สาย 18 มกราคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย 06 มกราคม 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย 15 ธันวาคม 2563
ประกาศ หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ประสงค์รับคืน 04 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างและบูรณะทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนตรีน สายแหลมคูณ-บ้านไผ่สว่าง หมู่ที่ 5 21 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างบูรณะทางลาดยาง สายอต.3125บ้านบึงพาด-แหลมคูณ หมู่ที่ 5-6 17 กรกฎาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างบูรณะทางลาดยาง สายบึงพาด-ดงขมุ หมู่ที่ 6-7 15 กรกฎาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าโณงเรียนบ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5 02 กรกฎาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหาดสองแคว-บึงพาด 28 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างและบูรณถนนลาดยาง สายบึงพาด-บ้านดงขมุ หมู่ที่ 6-7 28 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างและบูรณถนนลาดยาง สายทาง อต.3125 บึงพาด-บ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5-6 28 มิถุนายน 2562
การขายทอดตลาด-พัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของ อบต.หาดสองแคว 20 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและบูรณะทางลาดยางสาย บ้านหาดสองแคว-บ้านชำทอง หมู่ที่ 1 20 พฤศจิกายน 2561
ยกเลิก การขายทอดตลาด-พัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 10 มกราคม 2561
ใบเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสองแคว ม.1 18 ธันวาคม 2560
ใบเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสองแคว 2 ม.3 18 ธันวาคม 2560
ใบเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเด่นสำโรง ม.4 18 ธันวาคม 2560
การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 18 ธันวาคม 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว ม.1 08 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว ม.1 08 ธันวาคม 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว 2 ม.3 08 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุุงซอมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว 2 ม.3 08 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1 06 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดสองแคว 2 หมู่ที่ 3 06 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเด่นสำโรง หมู่ที่ 4 06 ธันวาคม 2560

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.