ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 23 มิถุนายน 2564
จัดหางาน จ.อุตรดิตถ์ - วารสารจัดหางานและตำแหน่งว่างประจำเดือน 07 มิถุนายน 2564
ภารกิจ-บริการ กรมการจัดหางาน 15 มิถุนายน 2564
U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK) 31 พฤษภาคม 2564
31 พฤษภา วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564
การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม 19 พฤษภาคม 2564
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 25 มกราคม 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนแบบบูรณาการ (2) 31 มีนาคม 2564
โครงการคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2564 08 เมษายน 2564
กิจกรรม Big cleaning Day ภายในบริเวณสถานที่ราชการ 28 เมษายน 2564
บันทึกข้อตกลง ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต 25 กุมภาพันธ์ 2564
ขอความร่วมมือ ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day 27 เมษายน 2564
โครงการฝึกอบรมเรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ ปีงบ 63 30 กันยายน 2563
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ 06 พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 18 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 18 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 03 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 12 มีนาคม 2562
แอพพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) 24 มีนาคม 2564
โครงการเราชนะ สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อย 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 30 มิถุนายน 2563

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.