แผนจัดหาพัสดุประจำปี


แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนจัดหาพัสดุ สำนักปลัด

แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการคลัง

แผนจัดหาพัสดุ ส่วนโยธา

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนจัดหาพัสดุ สำนักปลัด

แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการคลัง

แผนจัดหาพัสดุ ส่วนโยธา

แผนจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

แผนจัดหาพัสดุ งานบริหารทั่วไป

แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.