ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 2 สาย


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านแหลมคูณ-บ้านชุมทาง หมู่ที่ 5,7 และสายบึงพาด-บ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5,6,7 ด้วยวิธีประกวดราคา รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

 

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.