ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย


ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตำบลหาดสองแคว จำนวน 2 สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอมนิกส์ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้

เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.