ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหาดสองแคว-บ้านชำทอง


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อต.ถ.80-001 บ้านหาดสองแคว-บ้านชำทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกาศ

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.