บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)


เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อบต.หาดสองแคว ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบล และได้จัดทำบัญชีราการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.